Czy chcesz łowić ryby?

Powiadom znajomego:

1.jpgWędkarstwo to wspaniałe hobby oraz doskonały sposób spędzania wolnego czasu na łonie przyrody, w ciszy i spokoju. Większość wód na terenie powiatu chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego  to wody dzierżawione i zagospodarowane przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Chełmie. Uprawianie wędkarstwa na wodach PZW jest możliwe dopiero po uzyskaniu karty wędkarskiej oraz opłaceniu składek. Z pieniędzy uzyskanych ze składek PZW zarybia wody, chroni przed kłusownictwem oraz finansuje inne działania związane z budową pomostów, przystani do cumowania łodzi, stanowisk wędkarskich i prac konserwacyjnych. Ryby objęte są troskliwą opieką ichtiologów. Na dużą skalę organizowane są imprezy sportowe i rekreacyjne dla wędkarzy oraz sympatyków wędkarstwa.

Wody znajdujące się na naszym terenie przyciągają rokrocznie wielu wędkarzy - turystów ze względu  na unikalną szatę przyrodniczą ukształtowaną naturalnie bez ingerencji człowieka.

Aby zostać wędkarzem należy w 2024 roku:

 1. Zapoznać się z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb obowiązującym w naszym okręgu, w którym zawarte są szczegółowe przepisy dotyczące zasad wędkowania, ochrony ryb oraz dozwolonych metod połowu. Regulaminy dostępne są w biurze Zarządu Okręgu.
 2. Przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską. Opłata egzaminacyjna wynosi 30 złotych. Z opłaty egzaminacyjnej zwolniona jest młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Egzaminy prowadzone są w Zarządzie Okręgu PZW od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30. - 15.00. oraz w kołach PZW posiadających komisje egzaminacyjne.
 3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu należy zaopatrzyć się w dwie fotografie i udać się   do siedziby Starostwa Powiatowego ( właściwego dla miejsca zameldowania) lub Urzędu Miasta ( dla mieszkańców Chełma) , które wydają karty wędkarskie. Do karty potrzebna jest jedna fotografia.
 4. Z kartą wędkarską oraz drugą fotografią należy udać się do wybranego koła PZW ( zobacz zakładka jednostki podległe), gdzie wnoszone są pozostałe opłaty:
 • Składka członkowska ogólnozwiązkowa na rok 2024 - 170,-
 • Składka członkowska ogólnozwiązkowa ulgowa 50% - 85,-( członkowie odznaczenie złotą odznaką PZW, członkowie legitymujący się uprawnieniami z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 • Składka członkowska ogólnozwiązkowa ulgowa 75% - 43,- (członek uczestnik do lat 16, młodzież szkolna i studenci 17-24 lat, odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami)
 • Składka członkowska ogólnozwiązkowa ulgowa 25% - 128,-( odznaczeni srebrną odznaką PZW)
 • Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna na rok 2024 - 190,-
 • Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna - 130,-( mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety po ukończeniu 60 lat)
 • Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna - 95,- ( odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW)
 • Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna - 95,-/M młodzież do 24 roku życia
 • Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód pełna uczestnik do lat 16 - 43,-
 • Wpisowe członka 30,-
 • Wpisowe członka uczestnika - bezpłatnie
 • Legitymacja członkowska - 10,-  młodzież do lat 16 bezpłatnie
 • Ubezpieczenie - 2,-
 • dodatkowo składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca ( młodzież ucząca się 16-24 zwolniona z ważną legitymacją szkolną ) - 120,-

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO!!!

 ZARZĄDU OKRĘGU PZW W CHEŁMIE PRZY UL. KS. BRZÓSKI 21.

TELEFON 082 - 563-08-22