Władze Okręgu

Zarząd Okręgu PZW Chełm

Napis pod tytułem

 • Waldemar Tomczak

  Prezes ZO PZW

  Okręg PZW w Chełmie

 • Igor Gruszecki

  Wiceprezes DS. Organizacyjnych

  Okręg PZW w Chełmie

 • Arkadiusz Kierepka

  Wiceprezes DS. Ochrony Wód

  Okręg PZW w Chełmie

 • Albert Pikus

  Wiceprezes DS. Zagospodarowania Wód

  Okręg PZW w Chełmie

 • Marian Grzywna

  Wiceprezes DS. Sportu i Młodzieży

  Okręg PZW w Chełmie

 • Tadeusz Mulsson

  Skarbnik

  Okręg PZW w Chełmie

 • Janusz Żyliński

  Sekretarz

  Okręg PZW w Chełmie

 • Rafał Guzowski

  Członek Prezydium

  Okręg PZW w Chełmie

 • Andrzej Mrozek

  Członek Prezydium

  Okręg PZW w Chełmie

 • Jarosław Wróblewski

  Członek Prezydium

  Okręg PZW w Chełmie

 • Robert Adamczyk

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Zbigniew Bliźniak

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Sławomir Dziedzic

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Jacek Ficek

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Sylwester Kierepka

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Adam Kozłowski

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Paweł Łapiński

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Krzysztof Skiba

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Tomasz Witowski

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Marcin Wojtiuk

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

 • Grzegorz Zalewski

  Członek Zarządu

  Okręg PZW w Chełmie

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZW

 • Andrzej Polak

  Przewodniczący

  Okręg PZW w Chełmie

 • Waldemar Wójtowicz

  Z-ca Przewodniczącego

  Okręg PZW w Chełmie

 • Krzysztof Pietrzak

  Sekretarz

  Okręg PZW w Chełmie

 • Waldemar Jurkiewicz

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Artur Konieczny

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Roman Mazurkiewicz

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Sebastian Radzikowski

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

Okręgowy Sąd Koleżeński PZW

 • Andrzej Szczepański

  Przewodniczący

  Okręg PZW w Chełmie

 • Wojciech Nowosielski

  Z-ca Przewodniczącego

  Okręg PZW w Chełmie

 • Artur Śniatkowski

  Sekretarz

  Okręg PZW w Chełmie

 • Tomasz Ciok

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Roman Dąbrowski

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Andrzej Dąbrowski

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Stanisław Kowalczyk

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Ireneusz Maliszewski

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie

 • Rafał Marchlewski

  Członek

  Okręg PZW w Chełmie