Ważne wzór uchwał władz i organów PZW

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2024 r. podjął uchwałę  nr 29/VI/2024w sprawie wzoru uchwał władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego.

Treść uchwały wraz załącznikiem do pobrania w załączniku.

W/w uchwała w sprawie : wzoru uchwał władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego, do bezwzględnego stosowania przez Koła PZW.

Pliki do pobrania