Spotkanie dotyczące rozwoju CBD PZW oraz nowych modułów wspomagania rozliczania dla Okręgów i elektronicznego rejestru połowu ryb


W dniu 04.07.2024 r. w siedzibie Zarządu Głównego PZW odbyło się spotkanie poświęcone dalszemu rozwojowi Centralnej Bazy Danych (CBD) PZW oraz wdrożeniu nowych modułów wspomagania rozliczania dla Okręgów, a także elektronicznego rejestru połowu ryb.

Tematyka spotkania:
1.    Rozwój Centralnej Bazy Danych (CBD): Podczas spotkania omówiono najnowsze aktualizacje i plany rozwoju CBD, które mają na celu usprawnienie działania systemu oraz zwiększenie jego funkcjonalności. Zespół projektowy przedstawił harmonogram wdrażania nowych funkcji oraz omówił potencjalne korzyści dla użytkowników.
2.    Nowy moduł wspomagania rozliczania dla Okręgów: Zaprezentowano nowy moduł, który ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu rozliczania w poszczególnych Okręgach. Dzięki nowoczesnym narzędziom i automatyzacji, moduł ten pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie środkami i funduszami, co przełoży się na lepszą kontrolę nad budżetem.
3.    Elektroniczny rejestr połowu ryb: W trakcie spotkania omówiono również wdrożenie systemu elektronicznego rejestru połowu ryb, który ma na celu poprawę zarządzania zasobami rybnymi oraz zwiększenie efektywności połowów. Przedstawiono plan działań oraz przewidywane korzyści dla wędkarzy i administracji, w tym lepsze monitorowanie połowów i bardziej precyzyjne dane na temat stanu zasobów rybnych.
4.    Prace nad aplikacją mObywatel: Dodatkowo, omawiano prace nad implementacją karty wędkarskiej oraz legitymacji członkowskiej w aplikacji mObywatel. Nowe funkcjonalności mają na celu ułatwienie dostępu do dokumentów oraz usprawnienie procesów związanych z wędkowaniem. Dzięki integracji z mObywatel, wędkarze będą mogli łatwo zarządzać swoimi dokumentami bez konieczności noszenia fizycznych dokumentów.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat dalszych kroków i harmonogramu wdrożenia omawianych rozwiązań. Uczestnicy zgodzili się co do konieczności kontynuowania prac nad rozwojem CBD oraz szybkiego wdrożenia nowych modułów, aby jak najszybciej zaczęły one ułatwiać wędkowanie oraz wspomagać pracę w Okręgach.

Jesteśmy przekonani, że omawiane zmiany i nowości przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania w naszych Okręgach. Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych, gdzie będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji tych projektów.

[GK]